top of page

DRUŠTVO

Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko je nevladna, neprofitna strokovna organizacija, ustanovljena leta 1994, ki za otroke in mladostnike s posebnimi razvojnimi potrebami izvaja strokovne programe s področja motopedagogike (psihomotorike) in socialne pedagogike.

Društvo razpolaga z avtorskimi programi s področja motopedagogike, psihomotorike in socialne pedagogike, ki jih tudi izvaja in nadgrajuje.

 

 

Davčna številka: 81220073, nismo zavezanci za DDV

Matična številka: 5849080

Poslovni račun: SI56 3000 0002 6907 060, odprt pri Sberbank

 

 

Predsednik društva, vodja strokovnih programov: Matevž Petelin, prof. def. MVO, spec. motopedagog-psihomotorik, 031/839-709

 

Koordinatorka in izvajalka strokovnih programov: Maja Gorjan, univ.dipl. socialna pedagoginja, spec.motopedagoginja, 031/583-243

 

EKIPA
MATEVŽ PETELIN
MAJA GORJAN
drugi sodelavci
Matevž Petelin,
prof. def. MVO,
spec. motopedagog -
psihomotorik.
Predsednik društva,
strokovni vodja in izvajalec programov.

Maja Gorjan,

univ. dipl. socialna pedagoginja,

spec. motopedagoginja.

Izvajalka programov,

koordinatorka programov.

Pri izvajanju aktivnosti programov sodelujejo tudi izvajalci, z opravljenim neformalnim izpopolnjevanjem v okviru društva.

bottom of page