Dodatne informacije na 031/839-709 ali psihomotorika@yahoo.com

RAZVOJNO-MOTORIČNI STATUS in SVETOVANJE STARŠEM

 

Motopedagoška in psihomotorična obravnava sta namenjeni otrokom z gibalno neurejenostjo, nemirom in nerodnostjo, ki je pogosto vzrok drugim težavam kot so: učne težave, bralno napisovalne motnje, motnje govora in sluha, bolehnost, čustvene motnje in težave vedenja ter socialne integracije.

 

Diagnostika je namenjena otrokom starosti od 2,5 do 10 let, ki imajo zaradi razvojnih posebnosti – motnje v razvoju, težave na motoričnem, govornem, slušnem, senzornem, čustvenem, vedenjsko socialnem področju, …

 

Razvojno-motorična diagnostika se izvaja po 2-3 termine po 45.min. z otrokom v telovadnici ali temu primerno velikemu in opremljenemu prostoru in svetovanje staršem.

Starši otroka prejmejo po opravljenem RMS pisno strokovno mnenje.

 

Cena RMS za posameznega otroka: 120,00 eur (v primeru izvedbe RMS drugemu sorojencu je cena za drugega 60,00 eur). V primeru nadaljnje vkljčitve v strokovne programe Psihomotorične in motopedagoške obravnave je cena RMS 85,00 eur. 

 

Vsako nadaljno svetovanje in diagnostika otroku 20,00 eur/45. min.