"GIBALNE"
Program Gibalne je strokovni program za otroke z že prepoznanimi težavami in ima pomen preventivno-vzgojnega dela za otroke in mladostnike OŠ Livada Ljubljana, ki so že prepoznani kot učenci s težavami na posameznih področjih; predvsem vedenju, socialni integraciji in učenju.

 

Program je v letih 2015  in 2016 sofinanciran s strani MOL.

 

 

"MOČ PSA"

 

Program ni aktiven.

 

STREET - UL'CA
 
Program ni aktiven.

 

 

VZGOJA ZA ŽIVLJENJE
 
Program ni aktiven.

 

 

TABORJENJE
 
Program ni aktiven.