PSIHOMOTORIKA U HRVATSKOJ

Slovenska udruga, sa više od 50 godina iskustva i do sada uključenih više od 4500 djece, započinje pripreme za provedbu autorskih stručnih odgojnih programa u Hrvatskoj:

 

  • Motopedagoški tretman i psihomotorička praksa za djecu sa posebnim potrebama – teškoćama u razvoju rane motorike,

  • Psihomoto diagnostika – RMS, Razvojno motorički status

  • i drugih autorskih stručnih programa.

 

Stručnjaci i autori stručnih odgojnih programa na području motopedagogike i psihomotorike provode programe za djecu s teškoćama u razvoju u dobi od 2,5 do 10 godina.

Programi se provode u sportskim dvoranama ili prostorijama odgovarajuće veličine i opreme.

 

Tretmani se provode u malim grupama uz individualizirani pristup. Izvode ih 1-2 motopedagoga-psihomotorika sa usposobljenim pomoćnicima.

 

Na početku se obavi psihomoto diagnostika – RMS i savjetovanje roditeljima, nakon toga se djecu uključuje u odgovarajuću grupu.

Djete je u tretman uključen 2x tjedno u školski godini. Na kraju školske godine se ponovno izvodi RMS i savjetovanje roditeljima.

U slučaju potrebe može se dogovoriti za aktivnosti stručnje suradnje sa vrtićem/školom i drugim institucijami koje izvode programe rane intervencije.

 

Motopedagoški tretman i psihomotorička praksa se primjenjuje za djecu u dobi od 2,5 – 10 godina, koji radi razvojnih odstupanja imaju teškoća u razvoju motorike, govorno-jezičnom razvoju, slušnom, senzornom, emocionalnom razvoju, koncentraciji, ponašanju i socialnoj integraciji, školskom radu, djecu sa PAS, sa razvojnom hipotonijom, sa hiperaktivnošću,…

 

PSIHOMOTO DIAGNOSTIKA
RMS i
savjetovanje roditeljima
MOTOPEDAGOŠKI TRETMAN I PSIHOMOTORIČKA PRAKSA

za djecu od 2,5 do 10 godina,

 

više informacija na:

+385 99 476 01 60       ili

psihomotorika@yahoo.com

za djecu od 2,5 do 10 godina,

 

više informacija na:

+385 99 476 01 60      ili

psihomotorika@yahoo.com

STRUČNA SURADNJA sa vrtićem/školom i drugim institucijama koje izvode programe rane intervencije

više informacija na:

+385 99 476 01 60     ili

psihomotorika@yahoo.com

tražimo suradnike i
na području Zagreba tražimo odgovarajuće prostore za izvođenje motopedagoških i psihomotoričkih tretmana

više informacija na:

+385 99 476 01 60       ili

psihomotorika@yahoo.com